SGDV Weiterbildungskurs Physikalische Behandlungen

Datum: 09. + 10. Mai 2019

Ort: Inselspital Bern, Pathologisches Institut, Hörsaal Langhans

Programm: hier

Anmeldung: hier